Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam, ja prece/pakalpojums ir nekvalitatīvi (neatbilst līguma noteikumiem), tad Tev ir jāatceras par 4 tiesībām, 3 termiņiem un strīda risināšanas posmiem.

Tavas 4 tiesības ir:

  1. prasīt preces/pakalpojuma trūkuma novēršanu jeb remontu;
  2. prasīt preces apmaiņu pret citu kvalitatīvu preci, bet ņem vērā, ka šī tiesība, saprotamu iemeslu dēļ neattiecas uz pakalpojumiem;
  3. prasīt līguma atcelšanu un samaksātās naudas atmaksu, bet ņem vērā, ka:
  1. prasīt cenas samazināšanu, bet ņem vērā, ka:

Svarīgi! To, kādas tiesības izmantot izvelies Tu, nevis pārdevējs/pakalpojuma sniedzējs! Tādēļ, ja pārdevējs, pārbaudījis preci paziņo, ka nodos to remontam - droši iebilsti, ja vēlies apmaiņu.

Termiņi, kuri ir jāievēro:

  1. pretenziju vari iesniegt 2 gadu laikā no preces saņemšanas vai pakalpojuma sniegšanas dienas;
  2. pretenziju vari iesniegt 2 mēnešu laikā no dienas, kad esi atklājis preces vai pakalpojuma trūkumu;
  3. ja preces trūkums atklājas 6 mēnešu laikā pēc preces iegādes, uzskatāms, ka tas eksistēja preces iegādes dienā, izņemot gadījumu, kad šāds pieņēmums ir pretrunā ar preces raksturu vai trūkuma veidu.

Strīda risināšanas posmi

Strīda risināšanai ir trīs galvenie posmi:

  1. mutiskas un rakstiskas pārrunas ar pārdevēju/pakalpojuma sniedzēju;
  2. PTAC palīdzības saņemšana;
  3. strīda risināšana Patērētāju strīdu risināšanas komisijā.

Pārrunas

Pārrunas uzsāc Tu, vēršoties pie pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja mutiski ar savu pretenziju. Ja mutisku pārrunu rezultātā problēmu atrisināt nav izdevies un uzskati, ka komersantam nav taisnība - raksti viņam iesniegumu, izmantojot www.pretenzija.lv! Esam to izveidojuši, lai atvieglotu Tev šo soli. Atbildi pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs sniedz 15 darba dienu laikā. Ar atbildes saņemšanu no pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja pārrunas beidzas. Šī soļa rezultātā strīdu sev sekmīgi atrisina aptuveni 60% patērētāju.

PTAC palīdzība

Gadījumā, ja pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja atbilde satur atteikumu izpildīt prasījumu, Tu vari rakstīt iesniegumu PTAC ar lūgumu sniegt palīdzību strīda risināšanā. PTAC darbinieki pieprasīs no Tevis un uzņēmēja nepieciešamo informāciju, izskaidros katrai pusei likuma normas un, ja redzēs, ka uzņēmējam nav taisnība izskaidros, ka viņam ir jāizpilda Tavs prasījums.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija

Strīdus, kurus nav izdevies atrisināt iepriekšējos divos posmos, pēc patērētāja lūguma var nodot Patērētāju strīdu risināšanas komisijai, kura darbojas kopš 2016.gada marta.

Komisiju katras konkrētas lietas izskatīšanai sasauc PTAC. Lietas izskatīšanā piedalās viens bijušais tiesnesis, PIAA, kā arī komersantu asociācijas eksperti attiecīgajā jomā.

Komisijas sastāvu var apskatīt šeit.

Protams, jebkurā strīda risināšanas posmā patērētājs ir tiesīgs vērsties arī tiesā.

Papildinformāciju vari skatīt arī PTAC mājaslapā šeit.