1. Lietotie termini

2. Būtība

Mēs apņemamies bez atlīdzības dot Tev iespēju izveidot Iesniegumu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet Tu apņemies izmantot mājaslapu atbilstoši Noteikumiem.

3. Mūsu pienākumi

Mēs apņemamies:

 1. nodrošināt Tev iespēju izveidot Iesniegumu, kas atbilst PTAL prasībām;
 2. atbildēt uz Taviem jautājumiem, kurus nosūtījis, izmantojot mājaslapas ziņojumu funkciju;
 3. izmantot tavus personas datus atbilstoši Noteikumiem (sk. punktu "Personas datu izmantošana").

4. Tavi pienākumi

Tev ir jāizmanto mājaslapa godprātīgi. Aizliegts izmantot mājaslapu:

 1. neatbilstoši tās mērķim;
 2. likumpārkāpuma izdarīšanai;
 3. traucējot tās funkcionēšanu vai citu lietotāju darbu;
 4. augšupielādējot audio un video failus, kā arī dokumentus, kas ir publiski pieejami (likumu teksti, pētījumi u.tml.), vai failus, kuru izmērs pārsniedz 5MB.

5. Personas datu izmantošana

Mēs ievācam šādus personas datus:

Mēs izmantojam t.s. sesijas cookies, lai saglabātu formas datus tās aizpildīšanas laikā.

Tavs vārds, uzvārds, dzīvesvieta, parole un notikumu datumi/laiki mums ir nepieciešami lai sniegtu Tev pakalpojumu.

Ievāktos datus izmantojam diviem mērķiem:

 1. pakalpojumu sniegšanai Tev;
 2. statistikai, kura tiek apkopota, neiekļaujot tavus personas datus.

Svarīgi! Personas datu uzglabāšnu veicam tikai, ja esi izveidojis iesniegumu autorizējoties!

Personas datu dzēšanu vari veikt:

 1. dzēšot visus izveidotos iesniegumus;
 2. lūdzot mūs dzēst Tevis izveidotu kontu (kontus).

Svarīgi! Tavu datu kopiju (kā to dara Google, Facebook u.tml.) pēc dzēšanas nesaglabāsim, tādēļ atjaunot tos nebūs iespējams! Tāpēc pirms dzēšanas lūdzam lejupielādēt visus Tavus iesniegumus!

Personas datu nodošanu trešajām personām veicam tikai likumā noteiktajos gadījumos pēc kompetentu iestāžu pieprasījuma (piemēram, kriminālprocesa ietvaros).

6. Citi noteikumi

Mūsu attiecības regulē Latvijas Republikas normatīvie akti (likumi, Ministru kabineta noteikumie u.c.).

Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad esi informējis mūs, ka piekrīti tiem.

Atceries! Par mājaslapas darbības traucēšanu, nesankcionētu piekļūšanu datiem un tamlīdzīgām darbībām ir paredzēta kriminālatbildība, kura iestājas neatkarīgi no tā vai esi piekritis Noteikumiem.