Loader
  • Jūs neesat autentificējies, tādēļ pēc iesnieguma lejupielādes .pdf faila formātā mēs to nesaglabāsim un to rediģēt vairs nebūs iespējams. Ja vēlaties rediģēt Jūsu iesniegumu arī vēlāk, lūdzam Jūs autentificēties.
  • Neskaidrību gadījumā, iespējams nosūtīt ziņojumu par šo iesniegumu, pirms tam nepieciešams saglabāt iesniegumu un autentificēties.

1. Informācija par iesniedzēju

  • Lūdzam norādīt īsto vārdu un uzvārdu, jo tie tiks izmantoti iesnieguma izveidošanai.

Faktiskā dzīvesvietas adrese

Loader

2. Informācija par uzņēmēju.

  • Ievadot uzņēmēja nosaukumu, notiek automātiskā meklēšana LR Uzņēmumu reģistra datubāzē. Izvēloties, kādu no piedāvātajiem variantiem adrešu lauki tiek aizpildīti automātiski, izmantojot UR informāciju par juridisko adresi. Ņemot vērā to, ka ir uzņēmumi ar līdzīgiem nosaukumiem un uzņēmumu pasta adrese var ašķirties no juridiskās adreses, aicinām pārliecināties, ka izvēlētais nosaukums un uzņēmuma adrese sakrīt ar norādītajiem čekā, kvītī, līgumā, pavadzīmē, rēķinā u.c.
Loader

3. Informācija par preci vai pakalpojumu

Šodien Vakardien
Atvainojiet, šo iesniegumu nevar iesniegt. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem iesniegumu ir iespējams iesniegt 2 gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma izmantošanas dienas.
  • Iesniegums ir jāiesniedz 2 mēnešu laikā no defekta atklāšanas dienas
Šodien Vakardien

4. Prasījums pārdevējam

  • Ņem vērā, ka vispirms esi tiesīgs prasīt vai nu trūkuma (defekta) novēršanu vai preces apmaiņu. Pārdēvējam tas jāveic (1) bez maksas, (2) saprātīgā termiņā un (3) neradot būtiskas neērtības. Jā tas nav ievērots, tad vari pieprasīt līguma atcelšanu (naudas atmaksu) vai cenas samazināšanu. Tomēr, jāņem vērā, ka atceļot līgumu var tikt ņemts vērā preces nolietojumu vai labumu, ko esi guvis, lietojot preci.

5. Pielikumu saraksts

  • Pretenzijā ir jānorāda visu tai pievienoto dokumentu (pielikumu) saraksts. Čeks ir norādīts automātiski, jo darījumu apliecinoša dokumenta (čeka, kvīts, rēķins u.tml.) kopija jāpievieno obligāti. Ja pielikumu sarakstā vēlies norādīt papildu dokumentu, tad tukšajā laukā ieraksti tā nosaukumu un spied "Pievienot".
  1. Pirkuma čeks

6. Saglabāt kā PDF